Optimizirano za Microsoft IE i Google Chrome prekid unosa i povratak

Osobni podaci o kandidatu

Ime i prezime *   
Ime oca
Adresa  Broj pošte:

Telefon
Fiksni:
Mobilni:
Email
Možemo li Vam sve pozive i obavijesti slati na ovu email adresu?
Matični podaci
* Datum rođenja:
Mjesto rođenja:
Spol:
    Br. djece:   Samohrani roditelj:
Jeste li bili kazneno evidentirani:       
U kojem našem društvu biste željeli raditi?

Preliminarni podaci o kandidatu

Za koju poziciju podnosite prijavu?
Da li ste već radili u Končaru?

Minimalno očekivana plaća u Končaru?

Da li ste u evidenciji HZZ?

Da li ste nositelj 'Voucher'-a?

Da li se kandidirate za pripravnika?